Стоманеният плъх (fb2)

Хари Харисън Переводчик: Цветелина Дончева
Стоманения плъх [bg] - 4
Стоманеният плъх [bg] 514K, 111 с.

Добавлена: 30.10.2014

Аннотация

„Ние сме плъхове в пределите на обществото. Ние живеем независимо от неговите закони. Независимо от неговите правила. В обществото има толкова повече плъхове, колкото по-меки са законите му. Сега цялото общество е железобетон и неръждаема стомана. Все по-малко остават процепи и дупки, и плъхът трябва да бъде особено хитър, за да ги открие. В такава обкръжаваща среда нормално явление става стоманеният плъх.“
Впечатления о книге:  

X